Lijst met contactpersonen voor noodgevallen, vetgedrukt- medische zuurstofcilinder voor noodgevallen ,Elk huis moet een lijst met contactpersonen voor noodgevallen met belangrijke namen en informatie hebben. U kunt de lijst met contactpersonen aanpassen om alles bij te houden van medische verzorging tot verzekeringsgegevens. U kunt deze afdrukken en ophangen op een handige locatie voor gezinsleden of oppassers. Sla uw lijst met contactpersonen digitaal op, voor gebruiksgemak en om u geen ...LIV® - Handzame zuurstofcilinder voor ziekenhuis | Linde ...LIV ® Linde Integrated Valve is een lichtgewicht, kant-en-klare mobiele gasoplossing met een geïntegreerde drukregelaar. Het is bedoeld om zorgverleners effectiever te laten werken. Omdat er geen drukregelaars worden vervangen en er geen opbouw of hanteren van hoge vuldruk meer hoeft plaats te vinden, is er geen onderbreking in de zorg voor de patiënt.Medicinale zuurstof thuis - Brandweer

Je kunt je voorstellen dat tijdens een brand de medische zuurstof extra gevaar kan opleveren voor hulpverleners. Daarom wil de brandweer bij een brand graag weten of er medicinale zuurstof in het pand aanwezig is. Als het goed is heb je van de leverancier van de zuurstof een sticker gekregen met opschrift ‘O2’ of ‘Zuurstof’.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Thermo Fisher Scientific

Ontraden gebruik Niet voor gebruik door consumenten. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Manufacturer/Supplier Telefoonnummer voor noodgevallen 866-536-0631 301-431-8585 Outside of the U.S. +1-301-431-8585 Country specific Emergency Number (if available): , , , ,

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PPG

Voor andere personen dan de hulpdiensten: Voor de hulpdiensten: 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2015/830 Gebruik in coatings - Voor industrieel gebruik Gebruik in coatings - Professioneel gebruik 7740;7742 1,2 7740 ^(ValidationDate)1 Yes Jotun B.V. Postbus 208, Curieweg 11B

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ISOPROPANOL CLEANING …

TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN +44(0)1283 222 111 between 8.30 am - 5.00pm Mon - Fri 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Licht ontvlambaar. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Irriterend voor de ogen. CLASSIFICATIE Xi;R36. F;R11. R67. 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN EEC (EINECS) NR. Naam CAS-nr ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BP

gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Huidcontact Geen heet water gebruiken. Maak besmette kleding voor verwijdering grondig nat met water.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Dierenarts Brugge | Dierenartsenpraktijk Popelier ...

We nemen daarom voldoende tijd voor onderzoek, behandeling en eventuele nazorg. We voorzien u ook graag van praktisch advies, dierenvoeding en de nodige medicatie voor een optimale verzorging. Als u vermoedt dat uw huisdier dringende medische hulp nodig heeft, dan kan u ons voor noodgevallen ook buiten de consultatieuren steeds contacteren op ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

bol | Medische Gids Voor Noodgevallen, Ella Tyler ...

De MEDISCHE GIDS VOOR NOODGEVALLEN leert u essentiële technieken waarmee u iemand in leven kunt houden totdat de hulpdiensten arriveren. Duidelijke foto's tonen u in één oogopslag hoe u bijvoorbeeld hartmassage of mond-op-mondbeademing toepast. Door de handige tabs vindt u snel wat u zoekt en dankzij de ringband blijft het boek openliggen ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PROCHEMKO

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Assistentie en medische voorzieningen voor passagiers ...

Deze voorziening functioneert afzonderlijk van de zuurstofvoorziening die in noodgevallen wordt ingeschakeld. Voor deze voorziening, die u minstens 48 uur voor vertrek via het Medisch Informatieformulier bij ons dient aan te vragen, geldt een vast tarief. We kunnen de zuurstoftoevoer exact op uw medische gesteldheid instellen.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD bladzijde

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel : Evacueren. blijf in de opwaartse wind/houd afstand van de bron. Voor voldoende ventilatie zorgen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8 Damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Thermo Fisher Scientific

Ontraden gebruik Niet voor gebruik door consumenten. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Manufacturer/Supplier Telefoonnummer voor noodgevallen 866-536-0631 301-431-8585 Outside of the U.S. +1-301-431-8585 Country specific Emergency Number (if available): , , , ,

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Yuyao Jiahua Medical Appliance Co., Ltd. - China medische ...

China medische zuurstof regulator leverancier, Chinese medisch gas uitlaat, zuurstofcilinder fabrikant en leverancier - Yuyao Jiahua Medical Appliance Co., Ltd. op nl.Made-in-China

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2015/830 Gebruik in coatings - Voor industrieel gebruik Gebruik in coatings - Professioneel gebruik 7740;7742 1,2 7740 ^(ValidationDate)1 Yes Jotun B.V. Postbus 208, Curieweg 11B

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Thermo Fisher Scientific

Ontraden gebruik Niet voor gebruik door consumenten. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Manufacturer/Supplier Telefoonnummer voor noodgevallen 866-536-0631 301-431-8585 Outside of the U.S. +1-301-431-8585 Country specific Emergency Number (if available): , , , ,

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Dekking van uw zorgverzekering in een ander EU-land - Your ...

Mar 09, 2020·Als uw eigen universiteit of onderzoeksinstelling u tijdelijk detacheert bij een instelling in een ander EU-land, blijft u onder uw eigen zorgverzekering vallen voor de duur van de detachering. U moet dan voor vertrek de Europese zorgpas of een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen.; Ga bij uw zorgverzekeraar of het nationaal contactpunt in uw land na of uw ziektekosten …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Vloeibare medische zuurstof, geschikt voor veel toepassingen!

De vloeibare medische zuurstof wordt verdampt naar zuurstofgas. Dit medisch gas wordt o.a. in volgende behandelingen gebruikt: zuurstoftherapie ter behandeling van hypoxie en hypoxemie. tijdens, voor en na operaties om het zuurstofgehalte van weefsels op peil te brengen of te houden. zuurstofvoorziening bij massaal bloedverlies.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD bladzijde

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel : Evacueren. blijf in de opwaartse wind/houd afstand van de bron. Voor voldoende ventilatie zorgen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8 Damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

bol | Medische Gids Voor Noodgevallen, Onbekend ...

Medische Gids Voor Noodgevallen visies en praktijkervaringen. Auteur: Onbekend Taal: Nederlands 4.0 5. 4.0/5 (1 review) Delen. Auteur: Onbekend. Nederlands Hardcover 9789064075865 Druk: 1 ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Thermo Fisher Scientific

Voor andere personen dan de hulpdiensten: Voor de hulpdiensten: 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Ontdek de fabrikant Medische Draagbare Zuurstofcilinder ...

Alibaba levert 3854 medische draagbare zuurstofcilinder-producten. Ongeveer 10% hiervan zijn gasflessen, 1% zijn gasgeneratieapparatuur, en 1% zijn andere gezondheidszorgbenodigdheden. Een brede verscheidenheid aan medische draagbare zuurstofcilinder-opties zijn voor u …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pictogram Missing

Voor andere personen dan de hulpdiensten: Voor de hulpdiensten: 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

10 liter zuurstoffles gevuld met 200 bar medische zuurstof ...

Jun 11, 2020·Volume: 10 liter gevuld met 200 bar = 2000 liter medische zuurstof (O2) Geteste stalen fles met restdrukklep Gewicht leeg: 12kg, gevuld 14.67kg Flesdiameter: 140 mm Geldigheid 3 jaar na aankoop voor med. Doeleinden bruikbaar Technische. Beoordeling vereist: elke 10 jaar

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Dekking van uw zorgverzekering in een ander EU-land - Your ...

Mar 09, 2020·Als uw eigen universiteit of onderzoeksinstelling u tijdelijk detacheert bij een instelling in een ander EU-land, blijft u onder uw eigen zorgverzekering vallen voor de duur van de detachering. U moet dan voor vertrek de Europese zorgpas of een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen.; Ga bij uw zorgverzekeraar of het nationaal contactpunt in uw land na of uw ziektekosten …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp