IPT toets 1 - 24-05-2016, 8:45-10:30- h cilinder zuurstoftank factor grafiek pdf ,(a) Gebruik de compressibility factor om te bepalen hoeveel mol chloor er in een cylinder zit en vergelijk dit met de hoeveelheid berekend op basis van de ideale gaswet. (4 pt) (b) Bereken het benodigde chloordebiet en bepaal hoeveel cylinders chloor je …h Basislijst g schooltaalwoorden c z e l j p n k d vcilinder circa (ca.) cirkel cm (centimeter) cm2 (vierkante centimeter) cm3 (kubieke centimeter) combinatie ... factor failliet feit fel fig. (figuur) fijnmazig fokken formule formulier fornuis foutief functie fungeren g aan om ... grafiek gram gratis grens grind grof grofmazig grondig grondstof grondwet grootte grotendeels gum gunnen gunstig h aakVerpleegkundig Rekenen Zuurstof toedienen Extra www ...

Aanwezig: cilinder van 2 liter met een druk van 105 bar Voorschrift: 1,5 liter per minuut a. Hoeveel liter zit er in de cilinder? 2 x 105 = 210 liter b. Hoeveel uren en minuten kan je met deze cilinder doen? 210 / 1,5 = 140 minuten. 2 uur. 2x60 = 120. 140-120= 20 minuten. 2 …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Gecijferdheid laboratoriumonderwijs

factor product 2 × 76 = 152 40 × 76 = 4 × 76 ×10 = 304 × 10 = 3040 ... g De nauwkeurigheid van het aflezen in de grafiek is 0,1 m l = 9,8 ± 0,1 m h Je kunt de nauwkeurigheid verbeteren door andere grafiekpapier te nemen. ... uit een cilinder met lengte van 2m en diameter van 2 …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Productinformatie composiet zuurstofcilinder

Zorgt voor lucht in uw leven Productinformatie composiet zuurstofcilinder Westfalen Medical BV levert ook de 1, 2 en 3 liter composiet cilinders, welke equivalent

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m3 - 100 m3

Bijlage H Samenstelling PGS 9-team 77. CRYOGENE GASSEN: OPSLAG VAN 0,125 M 3– 100 M PGS 9:2014 VERSIE 1.0 (APRIL 2014) - PAGINA 6 VAN 78 Leeswijzer Deze publicatie geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

PRO AQUA SCAPE plants - Colombo

2 gas from a cylinder or bottle is added to the water. See the page 11 for more information. CO 2 Light Growth Nutrients Lowest factor limits growth Li g h t C O 2 Plant Growth N u t r i e n t s. 5 An aquarium with beautiful ... In de grafiek kunt u zien dat de CO 2 opname bij een pH van 6,0 ongeveer 80% is. Bij een hogere pH-waarde neemt de

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Correctievoorschrifl VWO 97

cilinder 1 en 2 versneld wordt, zou het tussen cilinder 2 cn 3 weer vertraagd worden. · wi sselspanningsbron · uitleg Maximumscore 2 13 0 antwoord: Een groepje elektronen, want net zoals 2 een hogere potentiaal heeft dan 1, heeft 8 een hogere potcntiaal dan 7. , inzicht dat de twee velden gelijk gericht zij n , conclusie Opmerking

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

PPRRIINNSS VVSSII--II//IIII LLPPGG

H 8 C 4 H 10 LPG bestaat net als benzine en diesel uit koolwaterstofverbindingen. LPG is bij kamertemperatuur en atmosferische druk gasvormig en wordt onder een relatief lage druk vloeibaar. LPG bestaat o.a. uit de volgende koolwaterstofverbindingen: Propaan(C3H8) Propeen(C3H6) Normaal butaan(C4H10) Isobutaan(C4H10) Buteen(C4H8)

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Lagertechnologie - www.mechanismen.be

H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie – www.mechanismen.be G - 4 4) Wentellagers Bij een wentellager zal het draaien van de as in het huis (of het draaien van het huis rond de as) vergemakkelijkt worden door gebruik te maken van wentellichamen. Deze wentellichamen kunnen kogels, cilinders, naalden, tonnen of kegels zijn.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Voorronde 1993 - Scheikundeolympiade

H 6 Cl 6) een ring van zes koolstofatomen heeft. Als per molecuul gammexaan één waterstofatoom wordt vervangen door een chlooratoom, blijkt dat slechts één soort moleculen C 6 H 5 Cl 7 wordt gevormd. 4 Geef twee structuurformules van C 6 H 6 Cl 6 die in overeenstemming zijn met de bovenstaande gegevens.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Tussendoelen wiskunde havo-vwo onderbouw vo

9.5 h/v verhoudingen toepassen bij het oplossen van problemen (ook in meetkunde en statistiek); vergrotingsfactor, (verhoudings)factor, verhoudingstabel 9.6 h/v de uitkomst van een toevalsexperiment uitdrukken in een verhouding en een percentage.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Examen HAVO 2015

HA-1025-a-15-2-o 5 / 11 lees verder De formule die hoort bij de grafiek van f is yx x ()2. Deze formule kun je ook schrijven als yxpx ()2 met p 1. Voor elke waarde van p kan bij de formule yxpx ()2 de bijbehorende grafiek getekend worden. In figuur 2 zijn voor een aantal waarden van p met p 0 de bijbehorende grafieken getekend. ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Lagertechnologie - www.mechanismen.be

H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie – www.mechanismen.be G - 4 4) Wentellagers Bij een wentellager zal het draaien van de as in het huis (of het draaien van het huis rond de as) vergemakkelijkt worden door gebruik te maken van wentellichamen. Deze wentellichamen kunnen kogels, cilinders, naalden, tonnen of kegels zijn.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

HET PRINCIPE VAN DE WARMTEPOMP

Mikrocentrum Wegens allerlei verliezen is dit in de praktdk aanzienlijk minder. En nu, de warmtepomp.Men beschrijft de cyclus dan in de ómgekeerde richting (fig. 3).De zuiger wordt nu van buitenaf áángedreven, b.v. door een electromotor of iets anders.Men comprimeert nu het gas tussen 1-4 en 4-3 en voert de compressie- warmte af bij de hogere temperatuur T,.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

IPT toets 1 - 24-05-2016, 8:45-10:30

(a) Gebruik de compressibility factor om te bepalen hoeveel mol chloor er in een cylinder zit en vergelijk dit met de hoeveelheid berekend op basis van de ideale gaswet. (4 pt) (b) Bereken het benodigde chloordebiet en bepaal hoeveel cylinders chloor je …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Over gewicht Bepaling van de dichtheid van het menselijk ...

(gebruik eventueel een schuifmaat) Cilinder 1: d = cm, h = cm V = cm³ Cilinder 2: d = cm, h = cm V = cm³ Cilinder 3: d = cm, h = cm V = cm³ Ga nu zoveel mogelijk verschillende volumes in de weckfles zetten door de cilinders te combineren. Ga als volgt te werk: 1. Trek de zuiger van de spuit voorbij het gaatje 2.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

How to create a control chart in Excel?

Create a control chart in Excel. . Now please follow the steps to finish a control chart. 1. Firstly, you need to calculate the mean (average) and standard deviation. Select a blank cell next to your base data, and type this formula =AVERAGE (B2:B32), press Enter key and then in the below cell, type this formula =STDEV.S (B2:B32), press Enter key.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Opgaven / minitoets / (uitwerk)bijlage

414101011 -o 3 lees verder aantal pasteitjes → t → grafiek III 50 100 Schoolkantine 3p 4 Kijona krijgt 50 gulden zakgeld per maand. Bij de kantine op school kost een pasteitje 1,50 gulden en een limonade 1,75 gulden.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

3 Warmtetransport. - Vervoort Boeken

cilinder. Een mat zwarte cilinder absorbeert veel beter. b Aan de linkerkant krijgen de elektronen door verhitting een grotere snelheid. Aan de rechterkant worden de elektronen afgeremd door afkoeling. c In een metaal kunnen de buitenste elektronen van de atomen door het metaal bewegen. Men noemt dit geleidingselektronen.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Verpleegkundig Rekenen Zuurstof toedienen …

Vraag 1. De manometer van een 5 liter cilinder staat op 100 atmosfeer. a. Hoeveel zuurstof zit er in de tank? b. Hoeveel uur kan je geven als de cliënt 4 liter. per minuut krijgt? Vraag 2. Een cliënt krijgt 3 liter zuurstof per minuut. Er wordt gebruik gemaakt van een zuurstofcilinder van 10 liter. De klok wijst 90 atmosfeer aan.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Afdeling Algemene Wetenschappen Onderafdeling der Wiskunde

m.l.1. Los de volgende ongelijkheden op. 70. x-2)(lxl - 11 1. x+3 4. 1x+7) c 1x1 - 5. 5. I-x2+11 2x + 2 . 6. IxZ++ll 4 2x. 7. x2 + 91x1 - 10 c o . 8. Op de getallenreohte liggen de punten A, B en C resp. op de afstanden 1, 2 en 6 rechts van de oorsprong. Voor welke punten P op de getallenrechte geldt: PA + PB G Pc ? Bepaal de afgeleiden van de volgande functies en breng deze zo …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Opgaven / minitoets / (uitwerk)bijlage

414101011 -o 3 lees verder aantal pasteitjes → t → grafiek III 50 100 Schoolkantine 3p 4 Kijona krijgt 50 gulden zakgeld per maand. Bij de kantine op school kost een pasteitje 1,50 gulden en een limonade 1,75 gulden.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Betonpocket pocket - Joostdevree

H.H.M. Soen P. de Vries Eindredactie V. Deliën ENCI Media, ‘s-Hertogenbosch, 2005 voorwerk 16-11-2005 12:55 Pagina 1. 2 Woord Vooraf Beton is voor de beschouwer ogenschijnlijk een simpel materiaal; cement, zand, grind en water. Tot een massa gemengd vormt dat de …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo havo/vwo

11. h/v grafiek, tabel, (woord)formule en situatiebeschrijving met elkaar in verband brengen, vergelijken en in een probleemsituatie een adequate keuze voor een representatie maken. De leerling kan 11.1 h/v bij een situatiebeschrijving, tabel of (woord)formule met de hand een passende grafiek tekenen; tabel, (woord)formule, grafiek

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Veilig vliegen - Havovwo

De hoogte van de scheve cilinder in de stand van figuur 6 noemen we h. In de figuren 2 tot en met 5 zijn α en d aangegeven. In figuur 6 zijn α, d en h aangegeven. Bij een bepaalde waarde van α is de hoogte h van de scheve cilinder 90% van de hoogte van de oorspronkelijke, rechte cilinder. 3p 19 Bereken deze waarde van α. Geef je antwoord in ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp